Phòng nghỉ

Phòng Standard

400.000 / Đêm

TP Hà Tĩnh Chi tiết

Phòng Superior

400.000 / Đêm

TP Hà Tĩnh Chi tiết

Phòng Deluxe

550.000 / Đêm

TP Hà Tĩnh Chi tiết

Phòng Junior Deluxe

800.000 / Đêm

TP Hà Tĩnh Chi tiết

Phòng Family

1.100.000 / Đêm

TP Hà Tĩnh Chi tiết

Phòng VIP cao cấp

1.800.000 / Đêm

TP Hà Tĩnh Chi tiết