Địa điểm du lịch: Hồ Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ

Ngày đăng: 25 - 10 - 2019 Lượt xem: 291

Hồ Kẻ Gỗ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ được xây dựng vào 3/1976 và hoàn thành vào tháng 3/1979, với diện tích tự nhiên 35,159 ha thuộc địa phận hành chính của ba huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Hương Khê. Công trình đại thủy nông...