Địa điểm du lịch: Khu di tích Trần Phú

Khu di tích Trần Phú

Khu di tích Trần Phú

Ngày đăng: 25 - 10 - 2019 Lượt xem: 232

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú ở thôn Tùng Ảnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, được xếp hạng “Di tích danh nhân cách mạng” năm 1992; bao gồm nhà thờ và nhà trưng bày tài liệu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần...