Địa điểm du lịch: Làng cá Cửa Nhượng

Làng cá Cửa Nhượng

Làng cá Cửa Nhượng

Ngày đăng: 25 - 10 - 2019 Lượt xem: 247

Từ thành phố Hà Tĩnh, theo quốc lộ 1A về phía Nam khoảng 14km, rẽ trái theo tỉnh lộ 4 khoảng 15km là đến làng cá Nhượng Bạn. Cửa Nhượng thuộc khu vực xã Cẩm Nhượng, có tên gọi cũ là làng Nhượng Bạn. Tên gọi được người dân...