Địa điểm du lịch: Ngã Ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc

Ngày đăng: 26 - 10 - 2019 Lượt xem: 668

Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử gắn liền với việc 10 nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh Việt Nam bị bom của Không lực Hoa Kỳ giết chết Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm...