Địa điểm du lịch: Núi Hồng Lĩnh

Núi Hồng Lĩnh

Núi Hồng Lĩnh

Ngày đăng: 26 - 10 - 2019 Lượt xem: 316

Nằm giữa địa phận thị xã Hồng Lĩnh và ba huyện Nghi Xuân, Can Lộc và Lộc Hà, núi Hồng Lĩnh được xem là “biểu tượng hồn thiêng sông núi”. Nổi tiếng của Hồng Lĩnh là bề dày của các di sản văn hóa – lịch sử, từ các...