0963975007

Liên hệ

Khách sạn Sailing

Địa chỉ: Số 02 - Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP. Hà Tĩnh

Email: khachsansailing@gmail.com

Điện thoại: 02392466988 - 02396250999 - 0963975007

Website: http://sailingtowerhotel.vn